• PSV
  • 950| 参考价格:900-900元 近期价格走势
  •   泉州 - 晋江
  •   
  • ( 免费短信咨询 )
信息编号:1795112885
年初入手的港版psv2000(闲置半年),蓝白,带8g卡,讨鬼传实卡,箱说啥的都有,9.5新,,晋江面交900,大泉州950
联系我时,请说是在赶集网看到的,谢谢!

#t_5****0820

1329